Български English
Link Bulgaria Logo

За контакти

тел.: 02 / 943 44 94
GSM : 088 22 90 600

Chek

Услуги


Консултации

Предлагаме посещение на място и консултация без ангажимент от Ваша страна.

Запознаването с конкретните нужди на клиента и спецификата на работа, позволява да предложим най-оптималния вариант стелажна система или складово оборудване.

Проектиране

На етап проектиране, изготвяме идеен проект, чертежи и ценова оферта, без ангажимент от Ваша страна.

Специфичните проекти се подготвят съвместно с проектантските отдели на заводите производители.

Целта ни е изготвяне на проекти изцяло съобразени с нуждите на клиента, ефективно използване на стелажните площи, за възможно най-добра организация на работата в складовото стопанство.

Монтаж

Изграждането на стелажните конструкции се извършва от опитен екип, сертифициран във Великобритания, придобил практически опит при монтаж на стелажни конструкции в Европа.

Това гарантира бърз и качествен монтаж, отговарящ на изискванията за безопасност.

Сервиз и инспекции

Съгласно европейска директива EN 15635 е препоръчително до 6 /шест/ месеца след приключване на монтажа да се извърши инспекция на стелажната конструкция.
След това се препоръчват регулярни инспекции през период от 12 месеца.

Компанията ни извършва такива инспекции на стелажни конструкции, доставени и монтирани от нас.

Софтуер за управление

Компанията предлага софтуер за управление на складови стопанства – готови решения с широк спектър на приложение и изработка на индивидуални проекти съобразени със спецификата на конкретния обект.

Модернизация на съществуващи и разработка на нови управленски системи.
Модулни и интегрирани системи, индустриална автоматизация.

Link51LoLink lockers    
Уеб Дизайн и Софтуерни Решения Unseen Pro Ltd
© Всички права запазени Линк България ООД 2010 - 2024.
Начало | За Нас | Продукти | BioCote | Обекти | Услуги | За Нас | Контакти |Вход
Стелажни системи | Метални шкафове | Складова техника